การวัดผลการตลาดออนไลน์ ด้วย Matrics ที่ไม่ใช่ The Matrix

เกรินนำก่อนว่า เวลาเราทำการตลาดคือ การเอาสินค้าและบริการเราไปเจอกับลูกค้า และในบทความนี้เราจะพูดถึงการตลาดบนออนไลน์ซึ่งจุดเด่นคือการวัดผลที่วัดได้ตั้งแต่ ค่าการตลาดยันยอดขาย ดึงนั้น “สิ่งสำคัญที่ไม่ใช่เพลงดาเอ็นโดฟิน” คือการวัดผลหรือการ ตั้ง KPI การตลาดออนไลน์ อย่างตึง ใน 3 นาทีครับจารย์ ตามชื่อบทความจะแนะนำคุณดังนี้

1. มารู้จัก Online Marketing Funnel ก่อนนะสู

ทำไมต้องรู้จัก Online Marketing Funnel เพราะว่ามันคือเส้นทางของลูกค้าตั้งแต่เค้าเริ่มรู้จักสินค้าและบริการของเราจนกระทั้งเค้ามาซื้อสินค้าหรือมาใช้บริการไงละ หรือ แถวบ้านจะเรียนว่า Customer Journey

Online Marketing Funnel ได้แก่อะไรบ้าง

 • Awareness (การรับรู้ถึงแบรนด์)
  • คือ การที่ลูกค้าเริ่มเห็นสินค้าและบริการของเรา ย้ำว่า “เห็นหรือจำได้”
  • ขั้นนี้การทำการตลาดจะเน้นวัดผลที่การสื่อสารของเราเข้าถึงลูกค้าและ ย้ำว่า “เห็นหรือจำได้” เท่านั้น
  • หลาย ๆ คนมักคิดว่าสินค้าใหม่ควรตั้ง KPI เป็น Awareness แต่ทางเราแนะนำว่าของบางอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันเราก็ซื้อมาโดยที่เราไม่รู้จักหรือไม่ได้เชื่อเรื่อง Brand เลยแม้แต่น้อย
  • เหมาะกับใครละ เหมาะกับคนที่ต้องการสร้าง แบรนด์นะครับ ให้ลูกค้าเห็นและจำได้ ย้ำว่า “เห็นหรือจำได้” เท่านั้น
 • Consideration (การเข้าถึงสินค้าและบริการ)
  • คือ การที่ลูกค้าเราได้มีการเข้าถึงสินค้าและบริการอย่างเช่น Like, Comment, Share, Click, Views, etc.
  • ขั้นตอนนี้ลูกค้าจะมีประสบการณ์ได้เข้าไปเห็น ไปอ่าน หรือรู้จักสินค้าค้าและบริการผ่านการมีส่วนร่วมกับสื่อทางการตลาด
 • Conversion (การซื้อสินค้าหรือใช้บริการ)
  • คือ การที่ลูกค้ามีการบรรลุเป้าหมายทางการตลาด โดยส่วนใหญ่เป็นการ การซื้อสินค้าหรือใช้บริการ แต่บางแบรนด์อาจคาดหวังเพียงมีคนกรอกข้อมูล สมัครสมาชิก หรือ อื่น ๆ ที่เป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการใช้วัดผลก็ได้เช่นกัน
 • Retention (การซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครั้ง)
  • คือการที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ
  • ซึ่งตัวนี้เราจะวัดที่การหาลูกค้าใหม่ด้วยเพราะการที่ลูกค้าใหม่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ คนกลุ่มนี้ในอนาคตเค้าจะมาซื้อซ้ำกับเราได้สูง และหลาย ๆ ครั้งลูกค้าสามารถกลับมาในช่องทางที่เราไม่ต้องเสียเงินทำการตลาดด้วย

2. การวัดผลการตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing Metrics

ในบทความนี้เราจะแบ่งการวัดผลตาม Online Marketing Funnel นะครับ เพราะ Stage ในการทำการตลาดของแต่ละคนขะไม่เท่ากัน แต่ย้ำว่าในการทำการตลาดออนไลน์ 1 ครั้งคุณสามารถเห็นตัวเลข หรือการวัดผล ทุกตัวตั้งแต่ Awarenss, Consideration, Conversion, และ Retention ทางเราแนะนำว่าการตั้ง KPI สามารถตั้งตามสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจคุณเคลื่อนไปข้างหน้า เช่น ยอดขาย, ยอดสมัคร, อื่น ๆ เริ่มละนะ

Online Marketing Metrics คือ หน่วยที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์ในการทำการตลาดออนไลน์

การวัดผล เชิง Awareness

Metricsความหมาย [สูตร]ประโยชน์
Reach จำนวน users ที่ โฆษณาแสดงเน้นการตลาดที่เน้นเข้าถึงคนมาก ๆ ไม่เน้นการจดจำแบรนด์
Impressionจำนวน ครั้ง ที่โฆษณาแสดงเน้นการแสดงผลโฆษณาที่บ่อยครั้ง เน้นการจดจำแบรนด์
Frequencyจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงต่อ 1 User [Impression ÷ Reach]ตัววัดผลด้านความถี่ของการแสดงโฆษณา
Search Impression Shareอัตราการแสดงผลบน Search
[Impressionที่ได้ ÷ Impression ทั้งหมดที่มีคนเซิตจากคีย์เวิดนั้น x 100% ]
ใช้เปรียบเทียบการแสดงผลบนหน้า Search เทียบกับปริมาณการเซิจทั้งหมด
Viewable Impressionจน ครั้ง ที่โฆษณาแสดง และ 
คนเห็น มากกว่า 50% ของ Banner และเห็นนานกว่า 2 sec
เน้นการแสดงผลโฆษณาที่บ่อยครั้ง เน้นการจดจำแบรนด์ และเน้นคุณภาพของการแสดงผลด้วย มีแค่บน Google Ads

การวัดผล เชิง Consideration

Metricsความหมาย [สูตร]ประโยชน์
Clickการคลิกที่โฆษณาดูว่า กลุ่มเป้าหมายสนใจ Ads
Click Through Rateอัตราการคลิกผ่าน
[ Click ÷ Impression x 100% ]
จะสูงเมื่อ Ads เราตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
Engagementการมีส่วนร่วม เช่น Like, Comment, Share, View, Click, etc.ดูว่า กลุ่มเป้าหมายสนใจ Ads
Engagement Rateอัตราการมีส่วนร่วม
[ Engagement ÷ Impression x 100% ]
จะสูงเมื่อ Ads เราตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
Viewการดู VDO ครบตามจำนวนวินาที ที่แต่ละ Platform กำหนดดูว่า กลุ่มเป้าหมายสนใจ Ads
View Rateอัตราการดู VDO
[ View ÷ Impression x 100% ]
จะสูงเมื่อ Ads เราตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และ VDO ใน 3 วิแรกดึงดูด

การวัดผล เชิง Conversion

Metricsความหมาย [สูตร]ประโยชน์
Conversionจำนวนครั้งที่ User มีการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดใช้วัดผลทางตรงกับเป้าหมายทางการตลาดเช่น ยอดขาย หรือการใช้บริการ
Conversion Rateอัตราการบรรลุเป้าหมายทางการตลาด
[ Conversion ÷ Impression x 100% ]
เป็นตัวตัดสินและตรวจสอบว่าช่องทางการปิดการขายเรามีคุณภาพพอหรือไม่
Conversion Valueมูลค่าที่เกิดจากการบรรลุเป้าหมายทางการตลาด สามารถเป็นยอดขาย หรือ การประเมิณมูลค่าจากการได้ Leadใช้วัดผลทางตรงกับเป้าหมายทางการตลาดเช่น ยอดขาย หรือการใช้บริการ
Average Order Value (AOV)รายได้ต่อการซื้อ 1 ครั้งใช้เปรียบเทียบมูลค่าที่ลูกค้าให้กับแบรนด์ต่อ 1 ครั้ง
Basket Sizeรายได้ต่อการซื้อ 1 ครั้งใช้เปรียบเทียบมูลค่าที่ลูกค้าให้กับแบรนด์ต่อ 1 ครั้ง

การวัดผลแบบ Performacne Marketing

Metricsความหมาย [สูตร]
CPMค่าใช้จ่ายต่อ 1,000 ครั้งที่โฆษณาแสดง
Cost per Milli [ Cost ÷ Impression x 1,000 ]
CPCค่าใช้จ่ายต่อ 1 คลิก
Cost per Click [ Cost ÷ Click ]
CPAค่าใช้จ่ายต่อ 1 การบรรลุเป้าหมาย
Cost per Action [ Cost ÷ Conversion ]
CACค่าใช้จ่ายต่อ 1 การเกิดลูกค้าใหม่
Customer Acquisition Cost [ Cost ÷ New Customer ]
ROIกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้น ต่อต้นทุน 100 บาท
Return on Investment [ (Revenue – Cost) ÷ Cost x 100% ]
ROASรายได้ที่เกิดขึ้น ต่อต้นทุน 100 บาท
Return on Ad Spent [ Revenue ÷ Cost x 100% ]
COSต้นทุนที่เกิดขึ้น ต่อรายได้ 100 บาท
Cost of Sale [ Cost ÷ Revenue x 100% ]
CIRต้นทุนที่เกิดขึ้น ต่อรายได้ 100 บาท
Cost Income Ratio [ Cost ÷ Revenue x 100% ]
CLRมูลค่าที่ลูกค้าแต่ละรายใช้จ่ายไปกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มเป็นลูกค้าจนถึงวันที่เลิกเป็นลูกค้า
.
Customer LifeTime Value [มูลค่าเฉลี่ยของการซื้อ x จำนวนครั้งที่ลูกค้าซื้อในแต่ละปี x ระยะเวลาเฉลี่ยของความสัมพันธ์กับลูกค้า (ปี)]

สรุป

การวัดผลมีการและอยากให้รู้ไว้ว่า KPI ที่เราใช้ในการวัดผลสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาได้ และทุก Metrics ที่เห็นจะพบได้ในการทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google, Tiktok และ อื่น ๆ

สำหรับความรู้ที่ต้องการอัพเดทในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ ยังไงฝากกดไลค์ กดแชร์ และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ และพบกันใหม่ในบทความหน้าครับ ใครอ่านมาถึงตรงนี้หากมีตรงไหนที่สงสัยก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ

“วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า จะได้มาต้องเริ่มที่วันนี้”

“A better tomorrow starts today”

Line@: bit.ly/ForeToday

FB Chat: http://m.me/foretoday

“A better tomorrow starts today “

SIGN UP TO FORETODAY'S NEWSLETTER

For exclusive digital news, tips & tricks, opportunities and announcement
- plus a few surprise!

ForeToday ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า