4 ทุนการศึกษาเรียนต่อนอก สำหรับคนที่มีประสบการณ์ทำงาน ฉบับอัปเดต 2023

มีคำกล่าวว่าชีวิตคือการเรียนรู้ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเรียนรู้ ทาง ForeToday จึงขอคัด 4 ทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ สำหรับคนมีประสบการณ์การทำงานโดยเฉพาะ! ฉบับอัปเดตปี 2023 ที่ต้องการพัฒนาทักษะ เปิดมุมมอง และวิธีคิด หาประสบการณ์ใหม่ ๆ และสร้างคอนเนกชันในหน้าที่การงาน ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีทุนอะไรบ้าง

british-chevening-scholarship-for-international-student

1. Chevening Scholarship

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่มอบให้กับคนทั่วโลกที่มีความสามารถโดดเด่น และอยากพัฒนาศักยภาพ โดยมอบทุนการเรียนปริญญาโท ที่สหราชอาณาจักร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยหนึ่งในคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป (คิดเป็น 2,800 ชั่วโมง) 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทุนครอบคลุมเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมด
 • มอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหราชอาณาจักร
 • เข้าร่วมงานขยายเครือข่าย Chivening Connection
 • ฝึกงาน การท่องเที่ยวทั่วสหราชอาณาจักร การสัมนาเชิงปฏิบัติ
 • ตลอดทั้งการอภิปราย และโอกาสการทำงานเป็นอาสาสมัคร
 • เข้าร่วมเครือข่ายระดับผู้นำนานาชาติ 50,000 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นพลเมืองของประเทศหรือดินแดนที่มีสิทธิได้รับทุนชีฟนิ่ง (รวมถึงประเทศไทย) และจะต้องยินยอมกลับประเทศของตนเองและพำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี หลังสำเร็จการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 • มีประสบการณ์การทำงานสองปีขึ้นไป
 • ไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก่อน
 • ทุนชีฟนิ่งไม่จำกัดอายุของผู้สมัคร

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม: https://www.chevening.org/scholarship/thailand/

Japan-imf-scholarship

2. Japan-IMF Scholarship Program for Asia

ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานในหน่วยงานรัฐ ต่อระดับป.โท / เอก ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทุนครอบคลุมเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมด
 • ทุนเพื่อทำงานวิจัย
 • มอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำเดือน
 • เงินคุ้มครองชีวิต ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิ์สมัคร ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในรายชื่อ
 • ผู้สมัครควรจะต้องทำงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือที่เกี่ยวข้องดังนี้ Central bank, ministry of economy, ministry of finance, ministry of planning/ development, ministry of trade/commerce, tax administration, national statistics bureau, or financial regulatory agencies และทางโครงการยังรับพิจารณาบุคคลที่ทำงานในหน่วยงานรัฐภาคอื่น ๆ ที่ทำผลงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหภาคอีกด้วย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับการศึกษาที่เทียบเท่ากับการเรียนขั้นพื้นฐาน 15-16 ปี แล้วแต่กรณี
 • ผู้สมัครต้องกลับไปทำงานที่หน่วยงานรัฐของประเทศตัวเอง
 • การให้ทุนพิจารณาตามลำดับนี้ 1. อายุต่ำกว่า 40 ปี 2. บุคคลที่ยังไม่เคยได้รับการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ 3. บุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างต่ำ 2-3 ปีในหน่วยงานรัฐ

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม: https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/OAP-Home/JISPA-Home/what-is-jispa 

Hubert H. Humphrey (HHH) Fellowship Program

3. Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

ทุนย่อยจาก มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) สำหรับผู้บริหารระดับกลาง อายุระหว่าง 30 – 55 ปี ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบาย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน มอบทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาด้านการเป็นผู้นำและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมค้นขว้าทำงานวิจัย ทัศนศึกษา เข้าร่วมประชุมด้านอาชีพ และได้พัฒนาทักษะทางอาชีพกับพาร์ตเนอร์ของโครงการ นอกจากจะได้ทักษะทางการทำงานแล้ว โครงการมีความต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของผู้เข้าร่วมอีกด้วย

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลาง ที่จะก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคตให้เท่าทันความก้าวหน้าของวงการ และโลก
 • สร้าง connection ให้คนในวงการวิชาการ และวิชาชีพ
 • ทุนอบรมฝึกงานเป็นเวลา 10-12 เดือน (ไม่ใช่การเรียนปริญญาโท หรือ เอก)
 • เหมาะสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มุ่งมั่นจะสร้างผู้นำในองค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และควรมีอายุ 30-55 ปี 
 • ผู้สมัครจะต้องทำงาน/ มีผลงานในสาขาต่อไปนี้: Agricultural and Rural Development, Communications/Journalism, Substance Abuse Education, Prevention, and Treatment, Economic Development/Finance and Banking, Educational Administration, Planning and Policy,Higher Education Administration, HIV/AIDS Policy and Prevention, Human Resource Management, Law and Human Rights, Natural Resources Management/Environmental, Policy/Climate Change, Public Health Policy and Management, Public Policy Analysis and Public Administration, Teaching of English as a Foreign Language (Teacher Training or Curriculum Development), Technology Policy and Management, Trafficking in Persons Policy and Prevention, Urban and Regional Planning.
 • มีผลงานการทำงานและทักษะการเป็นผู้นำโดดเด่น
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 5 ปี
 • ผู้สมัครต้องกลับไปทำงานในองค์กรเมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม: https://www.fulbrightthai.org/ 

Students walking side by side

4. The Maurice R. Greenberg World Fellows Program

The Maurice R. Greenberg World Fellows Program หรือ Yale World Fellows ทุนแลกเปลี่ยน 4 เดือนสำหรับวัยทำงาน จากสถาบันการศึกษาระดับโลก อย่าง yale university มหาลัยระดับท็อปจาก Ivy League โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ สร้างคอนเนคชั่นกับผู้คนจากหลายหลากประเทศ และวัฒนธรรม 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Weekly Seminars, Personal Development, Hosting Event, Mentoring Students, และ Networking
 • ครอบคลุมค่าครองชีพในการอยู่อาศัยที่ New Haven, Yale University
 • ที่พักฟรี
 • ประกันสุขภาพ
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • พลเมืองของประเทศไทยมีสิทธิ์สมัครได้
 • ควรมีประสบการณ์การทำงาน 5-25 ปี โดยอายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 39 ปี
 • ผู้สมัครต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม:  https://worldfellows.yale.edu/the-program/program-details/ 

เป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับ 4 ทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศสำหรับวัยทำงาน เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านอ่านแล้วคงได้รู้จักกับทุนเหล่านี้มากขึ้น หากสนใจทุนไหนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่แปะไว้ ศึกษารายละเอียด และลุยกับเส้นทางที่เลือกเดิน ทาง ForeToday เป็นกำลังใจให้กับชาววัยทำงานทุกท่านที่มุ่งมั่นอยากเรียนต่อนะครับ เพราะการเรียนรู้ไม่มีคำว่าสายเกินไป

“วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า จะได้มาต้องเริ่มที่วันนี้”

“A better tomorrow starts today”

Line@: bit.ly/ForeToday

FB Chat: http://m.me/foretoday

“A better tomorrow starts today “

SIGN UP TO FORETODAY'S NEWSLETTER

For exclusive digital news, tips & tricks, opportunities and announcement
- plus a few surprise!

ForeToday ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า