สู้ศึกด้วยกลยุทธ์การตลาดเเบบ B-A-S-I-C คัมภีร์ของนักการตลาดที่ไม่ควรมองข้าม !!

นักการตลาดสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจโดยหัวใจ 5 ข้อ คือ B-A-S-I-C ของยุค Digital Economy

ในโลกธุรกิจ นักการตลาดจะสามารถขับเคลื่อนเเละเติบโตของธุรกิจได้ ต่อเมื่อมีการเตรียมความพร้อมโดย การย้อนกลับมาที่หัวใจหลัก 5 ข้อของการตลาด คือ B-A-S-I-C หัวใจหลักของการตลาดยุค Digital Economy

เทคโนโลยีสร้างโอกาสทางธุรกิจเเละ มองภาพรวมของผู้บริโภคเป็น Customer Journey Ecosystem

ย้อนกลับไปในปี 2562 เป็นปีเเห่งความท้าทายของเหล่านักการตลาด เเม้ Trend เศรษฐกิจจะชะลอตัวทั่วโลก เเละส่งผลให้เศรษฐกิจ เกิดความเปลี่ยนเเปลงสำคัญของทศวรรษที่ผ่านมา 2 อย่างดังนี้

 • ภาคการผลิต เเละในมุมของธุรกิจ

ยุคดิจิทัลเป็นยุคเเห่งความท้าทาย เป็นยุคที่ผู้ทำธุรกิจ เเละนักการตลาดต้องเหนื่อยหนักพอสมควร เนื่องด้วยโลกนั้นปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เเต่ในอีกมุมหนึ่ง นี่คือยุคเเห่งโอกาส เพราะเทคโนโลยีมีผลเชิงบวกมากมาย โดยเฉพาะการผลิตเเละ การทำธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีจะช่วยลดต้นทุน เเละสามารถช่วยด้าน Economy of scale ได้ ผู้ประกอบการรายย่อยไม่ต้องผลิตเป็นจำนวนมากอีกต่อไป เทคโนโลยีช่วยเชื่อมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็นโอกาสการขายให้เเบรนด์ที่เห็นโอกาส เเละเทคโนโลยียังเชื่อมเเบรนด์ให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภค เเละสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสทางธุรกิจ เเละขุมรัพย์ของนักการตลาดที่มีความเข้าใจ เเละความกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนเเปลง

 • ในมุมของผู้บริโภค

การเดินทางของความคิดในผู้บริโภค ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงอีกต่อไป เเต่พวกเขาเกิดความคิดที่เเยบยลมากขึ้น เเละมีทางเลือกของตัวเองที่ชัดเจน การวิเคราะห์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนี้ นักการตลาด รวมไปถึงเจ้าของเเบรนด์ต้องมองภาพรวมของชีวิตเขาเป็น Customer Journey Ecosystem ที่เเบรนด์ต้องทำความเข้าใจทุก Stage ความต้องการผ่านช่องทางต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้น จึงพูดได้ว่ายุคนี้ เป็นยุคของผู้บริโภคอย่างเเท้จริง เเบรนด์ที่จะอยู่รอดได้ คือเเบรนด์ที่เข้าใจเเละใส่ใจในการปรับตัว ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเเท้จริงคัมภีร์การตลาด B-A-S-I-C ในยุค Digital Economy เเม้ในปัจจุบันการเเข่งขันยังเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง เเละสถานการณ์ทางเศรษกิจยังไม่นิ่ง เเต่ฟันเฟืองหลักของการเติบโตยังคงเป็นเรื่องของ เทคโนโลยีเเละการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชาติด้วยเทคโนโลยี หรือ Digital Economy โลกธุรกิจ นักการตลาดสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้ต่อเมื่อ มีความพร้อม เพื่อรับเทรนด์เเละเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า โดยการย้อนกลับไปที่หัวใจหลัก 5 ข้อ ของการตลาดยุค Digital Economy

 • B : Beyond Tools

ในทศวรรษที่กำลังจะมาถึงนี้ จะมี Tools เเละ เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจาก 5G ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทเเบบเต็มรูปเเบบ เเต่เราต้องไม่ลืมว่า อุปกรณ์ ไม่มีความสำคัญเท่าผลลัพท์จากการใช้งาน นักการตลาดต้องมีกลยุทธ์เเละ เป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม มาใข้งานให้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ เเละเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด

 • A : Advocacy is the key

ยุคนี้ลูกค้าเป็นใหญ่ เเละเทคโนโลยีก้าวไกล นี่คือโอกาสที่เเบรนด์จะสร้าง กลุ่มนักรบของตัวเอง ที่เป็นกระบอกเสียงที่สำคัญที่สุดให้กับเเบรนด์ ซึ่งการสร้างกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้ เเบรนด์ต้องมีให้ทั้งคุณภาพเเละ ความจริงใจอย่างต่อเนื่องในยุคที่โลกกำลังใบเล็กลง เเละเสียงของผู้บริโภคเชื่อมต่อกันทั่วโลก การที่เเบรนด์สามารถเปลี่ยนกลุ่ม คนที่ซื้อเเละใช้ซ้ำให้กลายเป็นคนที่ช่วยเเนะนำเเบรนด์เราให้คนอื่นเเบบปากต่อปากได้ นับเป็นความสำเร็จขั้นสุดของโลกยุคนี้

 • S :Strategic Shift

นักการตลาดยุคใหม่ ยังต้องวางกลยุทธ์ เเต่เป็นการวางกลยุทธ์การตลาดที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงโดยเกิดการเปลี่ยนเเปลงของรูปเเบบ 4P ดังนี้P = Product  เทคโนโลยีก่อให้เกิดสินค้า เเละบริการรูปเเบบใหม่ที่เราเคยได้เเต่จินตนาการถึงP = Pricing  ผู้บริโภคเช็คราคาได้หลายช่องทาง เเละผู้บริโภคยุคใหม่จะ จ่ายต่อเมื่อต้องใช้ เพราะฉะนั้นนักการตลาดต้องจับทางของผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ทัน กลยุทธ์นี้จึงสำคัญที่นักการตลาดควรต้องรู้P = Place  ช่องทางการจัดจำหน่ายเเละ ตัวกลางการจัดจำหน่ายที่เปลี่ยน ในปัจจุบันคำว่า Marketplace ได้เกิดขึ้นเเทนที่เเล้วP = Promotion ได้กลายเป็นการสร้าง Value ให้กับผู้บริโภคหรือ ลูกค้ามากกว่าการลดเเลกเเจกเเถม

 • I : Integrated Platform

นักกการตลาดต้องไม่มองว่า Digital เป็นเพียงเเค่สื่อ เเต่ต้องมองว่า Digital คือชีวิต เเละความเปลี่ยนเเปลงในโลกของผู้บริโภค เพราะสิ่งนี้ส่งผลอย่างมากกับ Behavior ที่เปลี่ยนไป นักการตลาดต้องทำความเข้าใจกับ  Customer Journey ให้เข้าใจอย่างถ่องเเท้ เเละนำศาสตร์ของ Moment Design มาใช้ ทั้งในมุมของการออกเเบบสื่อสาร การออกเเบบช่องทางการขาย ทั้งสองสิ่งนี้สอดคล้องกันอย่างกลมกลืนเเละเเยกกันไม่ได้ในยุคปัจจุบัน ถูกออกเเบบเพื่อตอบโจย์ทุกคนที่ต้องการในทุกๆ โมเมนต์ของกลุ่มเป้าหมาย

 • C : Customer Experience

ยิ่งโลกเทคโนโลยีก้าวไกลเท่าไหร่ ผู้บริโภคยิ่งคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นจากเเบรนด์ ประสบการณ์นี้ไม่ได้เเยกเป็นออนไลน์ หรือออฟไลน์ เเต่เป็น All Experience ที่เขาจะได้รับทั้งหมด เป็นประสบการณ์ที่ถูกออกเเบบมาโดยผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางอย่างเเท้จริง ซึ่ง CX ครอบคลุมทั้ง Micro Moment ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ UX ,ประสบการณ์กับลูกค้า เเละบริการโดยตรง ,ประสบการณ์ผ่านช่องทางการจำหน่าย หรือพนักงานขาย เเละประสบการณ์ที่ได้จากสื่อต่างๆ ทั้งจากอีเว้นท์ หรือคอนเทนส์ออนไลน์ เเละทุกสิ่งอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน คือต้องเป็นประสบการณ์ที่เขาต้องการ ในช่องทางที่เขาต้องการ ณ เวลาที่เขาต้องการ

“วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า จะได้มาต้องเริ่มที่วันนี้”

“A better tomorrow starts today”

SIGN UP TO FORETODAY'S NEWSLETTER

For exclusive digital news, tips & tricks, opportunities and announcement
- plus a few surprise!

ForeToday ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า